Witamy na stronie Dąb Bolko - Drzewo Roku 2015   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Dąb Bolko - Drzewo Roku 2015 Powered By GSpeech

Zabiegi pielęgnacyjne w Hniszowie

W sierpniu 2016 r. przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na dębie Bolko oraz pozostałych pomnikowych drzewach rosnących w parku podworskim w Hniszowie. Na ten cel gmina Ruda-Huta pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zakład Leczenia i Pielęgnowania Drzew Jolanta Miazga z Puław wykonał: cięcia pielęgnacyjne korony drzewa, zwalczanie grzybów, poprawę drenażu podłoża. Pozostałe prace polegające na koszeniu trawy oraz oczyszczeniu terenu z samosiewów drzew zrealizował Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o. o.

Dzięki wykonaniu tych zabiegów w parku stworzono dogodne warunki do realizacji programów z edukacji ekologicznej przez placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa i organizacje pozarządowe.

Na realizację projektu pod nazwą: „Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie” pozyskano 5 000 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy Ruda-Huta.

Prace te wykonuje się corocznie, aby zachować to przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo dla obecnego i przyszłych pokoleń.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Powered By GSpeech