Witamy na stronie Dąb Bolko - Drzewo Roku 2015   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Dąb Bolko - Drzewo Roku 2015 Powered By GSpeech

Zakończono prace na terenie parku podworskiego w Hniszowie

15 lipca 2017 r. zakończono działania na terenie parku podworskiego w Hniszowie. Poza zabiegami pielęgnacyjnymi na dębie Bolko i innych zabytkowych drzewach przeprowadzono prace porządkowe.

Na dębie Bolko przeprowadzono zabiegi mające na celu usunięcie grzybów, zabezpieczając miejsca szczególnie wrażliwe miedzianą siatką oraz stosując odpowiednie środki ochrony. Wykonano również nawożenie dostarczające wiekowemu drzewu potrzebnych składników odżywczych, a tym samym poprawiające jego kondycję. Na kilku drzewach wykonano cięcia sanitarne koron oraz usunięto jemiołę, aby zmniejszyć obciążenie ich pni.

Wycięto drobne zakrzaczenia, wykarczowano samosiewy pod koronami starych drzew oraz wykoszono trawę na terenie całego parku. Wycinka odsłoniła drzewa cenne przyrodniczo, poprawiając ich dostępność dla zwiedzających. Prace wykonywano z dbałością o zasady ochrony przyrody, zachowując zabytkowy drzewostan przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo w sąsiedztwie drzew.

Również dzieci i młodzież będące uczestnikami projektu ,,Dookoła Natury” wzięły udział w sprzątaniu hniszowskiego parku. Nagrodą za ich aktywność było spotkanie 11 lipca 2017 r. z dendrologiem Waldemarem Miazgą, który od 28 lat zajmuje się pielęgnacją dębu Bolko oraz pozostałych pomnikowych drzew. Po parku uczestników spotkania oprowadził i opowiedział jego historię koordynator projektu Krzysztof Lewczuk.

Zabiegi na zabytkowym drzewostanie przeprowadzono w ramach projektu pn.: „Prace pielęgnacyjne na dębie „Bolko” i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie”, na realizację którego pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5 000 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy Ruda-Huta.

 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Powered By GSpeech